PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z AUTYZMEM


Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem rozpoczęło działalność 1 września 2009 r. i jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubuski Kurator Oświaty.

Do Przedszkola przyjmowane są dzieci na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm, wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Nasza placówka funkcjonuje cały rok, również w okresie ferii i wakacji w oparciu o Statut Przedszkola, realizuje cele i zadania określone w ustawie o prawie oświatowym oraz przepisy wydane na jej podstawie.

W naszym Przedszkolu staramy się przede wszystkim stwarzać dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki do rozwoju. Poprzez stopniowe rozpoznawanie ich potrzeb, dostosowujemy naukę i terapię do ich możliwości psychoruchowych, a poprzez zabawę tłumaczymy im otaczający je świat.

Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem to miejsce, w którym spotykają się niezwykłe dzieci w wieku od 2,5 do 8 lat. W ośmiu oddziałach przedszkolnych bawią się i pracują: Skowronki, Biedronki, Żabki, Wróbelki, Sówki, Motylki, Pszczółki i Wiewiórki. Sale do zajęć w grupach są wyjątkowo przemyślane i przygotowane do realizacji zajęć z dziećmi ze specyficznymi trudnościami poznawczymi i społecznymi. Priorytetem w naszej pracy jest komunikacja alternatywna, dlatego tez pod tym kątem zaaranżowana jest przestrzeń sal i gabinetów do terapii.

Poza edukacją, zabawą i opieką, dzieciom towarzyszy terapia. W wyremontowanych i profesjonalnie wyposażonych gabinetach: logopedycznych (2), SI (2), sensomotoryki, stymulacji polisensorycznej, EEG Biofeedback, treningu uwagi słuchowej wg. Alfreda Tomatisa, terapii ręki, Montessori, pedagoga, sali do relaksu i zabawy – specjalistyczne zajęcia odbywają się w relacji terapeuta-dziecko.

W swojej ofercie mamy również szeroki wachlarz aktywności do pracy w grupie, gdyż rozwój społeczny w przypadku naszych dzieci, jest tak samo ważny, jak poznawczy. Stąd przedszkolaki uczestniczą w: dogoterapii, treningach umiejętności społecznych, sensoplastyce, logorytmice, rytmice, ćwiczeniach jogi, w zajęciach metodą Domagalskiej.

Zabawę, naukę i terapię dopełnia bardzo bogata oferta wydarzeń związanych z kalendarzem roku przedszkolnego. Zatem w styczniu uroczyście obchodzony jest Dzień Dziadka i Babci, a podczas tego święta odbywają się warsztaty florystyczne. W lutym najważniejszy jest bal karnawałowy z Fizią Kieszonką. Wraz z nadejściem wiosny zarezerwowane są wszystkie ciepłe dni, ponieważ wtedy rozpoczyna się cykl wycieczek turystycznych i krajoznawczych. Przedszkolaki wyjeżdżają do Rudnickiego Owczogrodu, korzystają z hipoterapii na ranczu u państwa Frątczaków w Lubniewicach, odwiedzają poznański Ogród Zoologiczny, Nadleśnictwo w Bogdańcu, Ogród w Przelewicach, gospodarstwo agroturystyczne „Azyl” w Mironicach. W marcu dzieci witają wiosnę podczas wycieczki zorganizowanej. W kwietniu obchodzą Dzień Ziemi, a w maju uczestniczą w Przeglądzie Teatrzyków Ekologicznych „Zielony Kapturek”. Czerwiec to czas zabaw na świeżym powietrzu i czas rodziny, a pod koniec miesiąca uroczyście żegnają odchodzących do szkoły prawie już uczniów podczas pikniku bądź wycieczki. Wrzesień to czas nowego roku i Dzień Przedszkolaka.

W październiku najważniejsza uroczystość to Pasowanie na Przedszkolaka, a w listopadzie – Dzień Pluszowego Misia. W grudniu przedszkolaki mają wiele atrakcji związanych z mikołajkami, np. odwiedziny zawodników „Stal Gorzów”.

Nasze Przedszkole:

  • włącza się w wydarzenia i akcje o charakterze społecznym: Bieg Kolorowej Skarpety, „Górę grosza”, zbiórkę karmy dla schroniska „Azorki”, sprzedaż żonkili w ramach akcji „Pola Nadziei”;
  • integruje się z pozostałymi placówkami prowadzonymi przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem podczas wspólnych wystaw prac plastycznych, cyklicznej imprezy „Niebieski Bieg” oraz podczas Jasełek oraz wyjazdu na „Zieloną Szkołę”;
  • współpracuje z Przedszkolem Integracyjnym Chatka Małolatka, aby dzieci mogły poznawać się, wspólnie bawić i zaprzyjaźnić, a także z Przedszkolem „Bajka” z Sulechowa organizującym corocznie Małą Olimpiadę Przedszkoli Specjalnych; .
  • uczestniczy w proponowanych aktywnościach przygotowanych przez Teatr im. Juliusza Osterwy, gorzowskie kina, Filharmonię, Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną oraz jej filie, Muzeum Lubuskie „Spichlerz”, w którym przedszkolaki biorą udział w bardzo ciekawych warsztatach tematycznych;
  • odwiedza Centrum Sportowo-Rekreacyjne „Słowianka”, by dzieci oswajały się z wodą i Zespół Szkół Gastronomicznych, aby poznawały zawód kucharza i cukiernika; gości u siebie aktorów, ratownika medycznego, policjanta, florystę, animatora, fotografa itp.w ramach preorientacji zawodowej;
  • organizuje zabawy w centrach rozrywki oraz spacery do parku i wyjścia na place zabaw, na zakupy, na lody, do cukierni, aby lepiej poznawać miasto.

Zapraszamy na stronę Facebooka: Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem.