ADOS-2- DIAGNOZA ZABURZEŃ ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Obecnie ADOS-2 jest jednym z najbardziej wiarygodnych, standaryzowanym i uniwersalnym narzędziem, które umożliwia zbadanie stopnia nasilenia cech spektrum autyzmu.

ADOS- 2 to protokół obserwacji objawów spektrum autyzmu, określany jako „złoty standard” diagnozy autyzmu na świecie. Jest przeznaczony do użycia wśród bardzo szerokiej grupy badanych – stosuje się go już u dzieci od 12 miesiąca życia, można nim diagnozować także młodzież i dorosłych. Składa się z pięciu modułów, z których diagnosta wybiera odpowiedni, zależnie od wieku badanego. Podczas badania diagnosta proponuje dziecku/dorosłemu kilkanaście wspólnych aktywności i tematów rozmowy. Narzędzie jest użyteczne do badania zarówno osób niemówiących jak i dobrze posługujących się mową, dla osób z bardzo różnym natężeniem cech autyzmu.

Co składa się na badanie testem ADOS-2:

  • Wywiad diagnostyczny z rodzicem/opiekunem prawnym ok 60 min.
  • Badanie ADOS-2, które trwa ok. 60 minut.
  • Analiza przeprowadzonego badania, sporządzenie protokołu.
  • Spotkanie z rodzicem/opiekunem prawnym, podczas którego, przekazywany jest protokół z wynikami badania- ok 60 min.

Koszt całości to 650 zł

Badanie przeprowadza wykwalifikowany diagnosta ADOS-2.