1. Affolter F., Spostrzeganie, rzeczywistość, język, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997
 2. Attwood T., Zespół Aspergera, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1998, 2006.
 3. Attwood T., Zespół Aspergera. Kompletny przewodnik, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2013.
 4. Attwood T., Hénault I., Dubin N., Seksualność osób z autyzmem w kontekście prawnym, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2015.
 5. Autyzm z Klasą. Edukacja i integracja uczniów z autyzmem lub zespołem Aspergera w szkołach różnego typu- materiały konferencyjne, Fundacja Synapsis, Warszawa 2012.
 6. Bobkowicz- Lewartowska L., Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000.
 7. Baron-Cohen S., Bolton P., Autyzm. Fakty, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Krakowie, Kraków 1999.
 8. Błeszyński J., Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju. Skala oceny zachowań autystycznych, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2011.
 9. Błeszyński J., Mowa i język dzieci z autyzmem, WSP, Słupsk 1998.
 10. Bowen M., Plimey L., Włączanie uczniów z autyzmem w środowisko szkolne. Poradnik, Fundacja Synapsis, Warszawa 2012.
 11. Budzińska A., Wójcik M., Zespół Aspergera. Księga pytań i odpowiedzi, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2010.
 12. Brauner A., F., Dziecko zagubione w rzeczywistości, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1988.
 13. Charbicka M., Dziecko z zespołem Aspergera, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015.
 14. Copeland J., Z miłości do Ani, Fundacja Synapsis, Warszawa 1995.
 15. Cytowska B., Wilczura B. (red.), Dziecko z zaburzeniami w rozwoju. Konteksty diagnostyczne i terapeutyczne, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2006.
 16. Danielewicz D., Pisula E. (red.), Terapia i edukacja osób z autyzmem, Wydawnictwo APS, Warszawa 2003.
 17. Dąbrowska- Kaczorek M., Szewczuk-Bogusławska M., Wasilewska E., Gorzelak P., Trzebiatowska I., Jeśli nie zespół Aspergera, to co?, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2015.
 18. De Clercq H., Autyzm od wewnątrz- przewodnik. Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2007.
 19. Delacato C. H., Dziwne i niepojęte. Autystyczne dziecko, Fundacja Synapsis, Warszawa 1995.
 20. Frith U.(red.), Autyzm i Zespół Aspergera, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.
 21. Frith U., Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.
 22. Fields-Meyer T., Prizant B., Niezwyczajni ludzie. Nowe spojrzenie na autyzm, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017.
 23. Fornalik I., Mam autyzm, mam seksualność i co dalej? Poradnik dla rodziców, terapeutów i nauczycieli, Fundacja JiM, Łódź 2017.
 24. Gagelmann H., Kaj się znowu śmieje, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 1998.
 25. Gallardo M., Gallardo M., Maria i Ja, Wydawnictwo EGMONT, Warszawa 2012.
 26. Gałkowski T., Kossewska J. (red.), Autyzm wyzwaniem naszych czasów, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000.
 27. Gałkowski T., Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym., Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995.
 28. Grand C., Autyzm i Zespół Aspergera, Studio Emka, Warszawa 2012.
 29. Grandin T., Scariano M., Byłam dzieckiem autystycznym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wrocław 1995.
 30. Grandin T., Moore D., Kochaj i pomóż dorosnąć. Jak pomóc dziecku ze spektrum autyzmu wejść w dorosłe życie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017.
 31. Grandin T., Panek R., Mózg autystyczny. Podróż w głąb niezwykłych umysłów, Copernicus Center Press, Kraków 2016.
 32. Grandin T., Myślenie obrazami, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna 2005.
 33. Grandin T., Johnson C., Zrozumieć zwierzęta, MEDIA RODZINA, Poznań 2011.
 34. Grandin T., Johnson C., Zwierzęta czynią nas ludźmi, MEDIA RODZINA, Poznań 2011.
 35. Hart Ch., Przewodnik dla rodziców dzieci autystycznych, Fundacja im. Wojtka Wadowskiego, Łódź 1995.
 36. Haddon M., Dziwny przypadek psa nocną porą, Świat Książki, Warszawa 2004.
 37. Hénault I., Zespół Aspergera a seksualność. Od dojrzewania poprzez dorosłość, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2015.
 38. Higashida N., Dlaczego podskakuję, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2015.
 39. Howlin P., Baron-Cohen S., Hadwin J. Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu. Zeszyt dla nauczycieli i rodziców, Wydawnicto Jak 2012.
 40. Ignatowicz Ł., Autyzm wczesnodziecięcy- problemy kliniczne, diagnostyczne i terapeutyczne, Klinika Pediatryczna Vol.2, No 4.
 41. Jackson L., Świry, dziwadła i Zespół Aspergera, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2005.
 42. Jaklewicz H., Autyzm wczesnodziecięcy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1993.
 43. Jędrzejewska-Wróbel R., Kosmita, Fundacja ING Dzieciom, Bielsko-Biała 2008.
 44. Komender J., Jagielska G., Bryńska A., Autyzm i Zespół Aspergera, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.
 45. Kaczmarek B., Wojciechowska A., Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2015.
 46. Kauffman R. K., Autyzm przełom w podejściu. Program Son-Rise, który pomógł rodzinom na całym świecie, Wydawnictwo Vivante, 2016.
 47. Kaufman B. N., Przebudzenie naszego syna. Zwycięstwo miłości nad chorobą, Fundacja Synapsis, Warszawa 1994.
 48. Kaufman B. N., Uwierzyć w cud, Fundacja Synapsis, Warszawa 1995.
 49. Kossewska J. (red), Osoba ze stanami ze spektrum autyzmu. Możliwość aktywnego życia, Wydawnictwo JAK, Kraków 2014.
 50. Kozdroń A., Zespół Aspergera. Zrozumieć aby pomóc, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015.
 51. Kruk-Lasocka J. (red.), Z problematyki autyzmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994.
 52. Lovaas I.O., Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1993.
 53. Maniecka M., Pokaż mi mój mały świat. Historyjki obrazkowe dla dzieci z autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy i niedosłuchem, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2016.
 54. McClannahan L., Krantz P., Plany aktywności dla dzieci z autyzmem. Uczenie samodzielności, Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, Gdańsk 2016.
 55. Maas V., Uczenie się przez zmysły, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2005.
 56. Markiewicz K., Możliwości komunikacyjne dzieci autystycznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
 57. Mc Candless J., Dzieci z głodującymi mózgami. Przewodnik terapii medycznych dla chorób spektrum autyzmu, Warszawa 2007.
 58. McKernan T. ,Mortlock J., Autyzm w centrum uwagi, Wydawnictwo „Jak”, Kraków 2004.
 59. Mesibov G., Thomas J., Chapman S., Schopler E., TTAP Profil umiejętności zawodowych i społecznych TEACCH (TEACCH Transition Assessment Profile), Fundacja SYNAPSIS, Warszawa 2009.
 60. Morgan H., Dorośli z autyzmem. Teoria i praktyka, Fundacja Wspólnota Nadziei, Kraków 2004.
 61. Naoki H., Dlaczego podskakuję, Wydawnictwo W.A.B, Warszawa 2015.
 62. Nason B., Porozmawiajmy o autyzmie. Przewodnik dla rodziców i specjalistów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017.
 63. Notbohm E., Zysk V., 1001 porad dla rodziców i terapeutów dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
 64. Odowska- Szlachcic B., Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy dzieci uszkodzeniami układu nerwowego, Wydawnictwo Harmonia, Warszawa 2010.
 65. Olechnowicz H., Wokół autyzmu. Fakty, skojarzenia, refleksje, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2004.
 66. Olechnowicz H., Wiktorowicz R., Dziecko z autyzmem. Wyzwalanie potencjału rozwojowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012.
 67. Ozonoff S., Dawson G., McPartland J., Wysokofunkcjonujące dzieci ze spektrum autyzmu. Poradnik dla rodziców, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.
 68. Parker J., Randall P., Autyzm. Jak pomóc rodzinie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2001.
 69. Peeters T., Autyzm: co to jest? Jak go rozpoznać?, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk 1996.
 70. Pietras T., Witusik A., Gałecki P., Autyzm-epidemiologia, diagnoza i terapia, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2010.
 71. Pisula E., Autyzm. Fakty, wątpliwości, opinie, WSPS, Warszawa 1993.
 72. Pisula E., Autyzm u dzieci. Diagnoza, klasyfikacja, etiologia, Warszawa 2000.
 73. Pisula E., Autyzm i przywiązanie. Studia nad interakcjami dzieci z autyzmem i ich matek, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 74. Pisula E., Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2012.
 75. Pisula E., Autyzm u dzieci. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 76. Pisula E., Małe dziecko z autyzmem. Diagnoza i terapia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 77. Pisula E., Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998.
 78. Preibmann Ch., Zespół Aspergera. Jak z nim żyć. Jak pomagać. Jak prowadzić terapię, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2013.
 79. Prizant B. M., Fields-Meyer T., Niezwyczajni ludzie. Nowe spojrzenie na autyzm, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017.
 80. Shattock P., Savery D., Autyzm jako zaburzenie metaboliczne, Fundacja SYNAPSIS, Warszawa 2000.
 81. Schopler E., Lansing M., Waters L., Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1991.
 82. Schopler E., Reichler R., Bashford A., Lansing M., Marcus I., Profil psychoedukacyjny, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1995.
 83. Schopler E., Reichler R.J., Lansing M., Techniki nauczania dla rodziców oraz profesjonaistów, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1995.
 84. Taylor Paul G., Spektrum zaburzeń autystycznych. Przewodnik dla początkujących. Podstawowe informacje dla rodziców i pedagogów, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2011.
 85. Teitelbaum O., Teitelbaum P., Czy moje dziecko ma autyzm? Jak rozpoznać najwcześniejsze oznaki autyzmu, Wydawnictwo Harmonia , Gdańsk 2012.
 86. Umińska A., Autyzm i zespól Aspergera. Porady lekarza rodzinnego, Wydawnictwo Literat, 2013.
 87. Willey L.H.(red.), Zespół Aspergera w okresie dojrzewania. Wzloty, upadki i cała reszta, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna we współpracy z Fundacją SYNAPSIS, Warszawa 2006.
 88. Wilde K.:, Logistyka autyzmu. Przewodnik dla rodziców, którzy zmagają się z kładzeniem dziecka spać, treningiem toaletowym, napadami złości, biciem i innymi wyzwaniami życia codziennego, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2016.
 89. Williams D., Nikt nigdzie, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2005.
 90. Winczura B. (red.), Autyzm. Na granicy zrozumienia, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2010.
 91. Winczura B., Dziecko z autyzmem. Terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2008.
 92. Winczura B. (red.), Dzieci z zaburzeniami łączonymi. Trudne ścieżki rozwoju, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2012.
 93. Winter M., Zespół Aspergera. Co nauczyciel wiedzieć powinien, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2003.
 94. Schmidt P., Chłopiec z Saturna. Jak dziecko autystyczne widzi świat, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2015.
 95. Zabłocki J., Autyzm. Seria: Podstawy pedagogiki rewalidacyjnej, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock 2002.
 96. Zespół Aspergera w okresie dojrzewania. Wzloty, upadki i cała reszta, pod red. Line Holliday Willey, Fundacja Synapsis, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2006.
 97. Żyć z autyzmem. Wybrane zagadnienia dotyczące problematyki osób dorosłych z autyzmem, pod red. Alina Perzanowska A., Wolińska-Chlebosz A., Dąbek-Malczyk A., Wydawnictwo Jak, Kraków 2002.