Wolontariat

Jeżeli dysponujesz odrobiną czasu, wiesz, co chcesz w życiu robić, chcesz zdobyć doświadczenie w pracy z dziećmi, interesuje Cię tematyka autyzmu.

Jesteś cierpliwy, wytrwały i chętny do podjęcia nowych wyzwań- być może jesteś idealnym kandydatem na wolontariusza.

Czekamy na każdego ochotnika bez względu na wiek!!!

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego: (095) 722 60 97

Zadawania pytań drogą mailową: autyzm1_gorzow@wp.pl

Odwiedzania naszej strony internetowej: www.autyzm-gorzow.org

oraz do polubienia nas na Facebooku.

Wolontariusz- każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji i instytucji i osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne.

Wolontariat- bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie. Rodzaje wolontariatu: bezterminowy, krótkoterminowy, jednorazowy, okresowy, indywidualny, grupowy itd.

Ustawy regulujące aspekty prawne wolontariatu:

Do niedawna w Polsce kwestie związane z uregulowaniami prawnymi w zakresie wolontariatu nie istniały.

Po wejściu w życie „Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Dz. U z 29 maja 2003 r. nr 96, poz 873), nowelizacja ustawy: (Dziennik Ustaw z dnia 25 lutego 2010 r., nr 28 pozycja 146), po raz pierwszy w sposób kompleksowy została ujęta w ramy prawne działalność organizacji pozarządowych i wolontariuszy w Polsce. Rozdział III Ustawy w całości poświęcony jest wolontariatowi. Określone są w nim m.in.: kto to jest wolontariusz, gdzie i na jakich zasadach mogą pracować wolontariusze, w jakim zakresie należy ich ubezpieczać, jakie koszty ich pracy można im zwracać, jak przygotować ich do pracy.

Rozporządzenia regulujące aspekty prawne wolontariatu:

Rozporządzenia Ministrów MPiPS oraz MENiS dotyczące współpracy z wolontariuszami ustanowione zostały na długo przed wejściem w życie Ustawy o wolontariacie. Są to przepisy określone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej Sportu. Określone zostały w nich warunki angażowania wolontariuszy przez placówki opiekuńczo- wychowawcze oraz poradnie psychologiczno- pedagogiczne. Rozporządzenia w swojej treści brzmią niemal identycznie i określają, kto może być wolontariuszem w ww. placówkach oraz warunki współpracy z nimi.

Zanim zostaniesz wolontariuszem spróbuj odpowiedzieć sobie na kilka prostych pytań:

Czy mam jeszcze wolny czas?

Zastanów się, czy w natłoku zajęć, znajdziesz jeszcze czas na dodatkowe obowiązki. Czy swój wolny czas chcesz poświęcić dla innych. Jeśli tak to sprecyzuj ile masz tego czasu i w jakich dniach i godzinach w ciągu tygodnia. Lepiej jest powiedzieć, że ma się czas w czwartek popołudniu czy każdego dnia do południa, niż że ma się dużo wolnego czasu. To z pewnością ułatwi dalszy kontakt z organizacją.

Co chcę robić?

Pomyśl jaki rodzaj i forma zajęcia Cię interesuje. Zastanów się czy chcesz pracować bezpośrednio z ludźmi - np. pomagać osobie starszej, czytać osobie niewidomej, czy pracować z osobami niepełnosprawnymi, uczestniczyć w terapii dziecka autystycznego.

Jak szukać miejsca, w którym chciałbyś odbywać wolontariat?

Wiedząc już ile masz czasu i co chcesz robić możesz zacząć szukać sobie miejsca, gdzie będziesz przydatny. Na początku warto rozejrzeć się wokół siebie. Może obok Twojego domu, w drodze do szkoły lub pracy znajdują się placówki lub organizacje pozarządowe, które mogłyby być zainteresowane Twoją pomocą. Przydatne są strony internetowe np. www.autyzm-gorzow.org. Czytając nazwę organizacji możesz już wstępnie wywnioskować czym się ona zajmuje. Jeśli ta tematyka, czy dziedzina Cię interesuje, to zrób następny krok. Po prostu przyjdź, czy zadzwoń i zapytaj o działania, jakie wykonujemy i czy potrzebna jest przy nich pomoc wolontariusza. Jeśli tak to zaproponuj swoją pomoc i umów się na spotkanie z Dyrektorem lub Prezesem Stowarzyszenia prowadzącym Placówki, na którym ustalicie szczegóły współpracy.

Na co może liczyć i co może robić wolontariusz w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Autyzmem?

Przewidujemy ciepłe przyjęcie przez Dyrektora i grono pedagogiczne.

Zapewniamy wolontariuszowi opiekę doświadczonego pracownika– zastępcę dyrektora, który wprowadzi wolontariusza w ideę działania Stowarzyszenia, przedstawi strukturę pracy, zapozna z topografią placówki, odpowie na nurtujące pytania i będzie gotowy do współpracy przez cały okres wolontariatu.

Umożliwiamy zapoznanie się z organizacją działania dwóch placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem: Przedszkola Specjalnego dla Dzieci z Autyzmem i Ośrodka Rewalidacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.

Wprowadzamy wolontariusza w plan pracy placówek poprzez odpowiedzi na pytania, zapraszanie na zajęcia terapeutyczne, stymulacyjne, grupowe, specjalistyczne,

Umożliwiamy wolontariuszowi aktywne uczestnictwo w „życiu” placówek: w imprezach integracyjnych, podczas wycieczek i spacerów, wyjść do kina, Teatru, Filharmonii, na zawody sportowe itd.

Stawiamy na bezpośredni kontakt wolontariusza i naszego podopiecznego.

Umożliwiamy dobry start do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, a w szczególności z autyzmem (warunkiem przyjęcia do pracy w naszych placówkach jest odbycie wolontariatu w naszych placówkach oraz upór, rzetelność i kompetencje wolontariusza).