Władze

WŁADZE STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYBRANE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW W DNIU 17 LUTEGO 2017R. NA CZTEROLETNIĄ KADENCJĘZARZĄD:

ALICJA PŁAWSIUK – prezes  [ tel. 885 021 927]

EWA PRZYBYLSKA – wiceprezes [ tel. 885 021 926]

ANNA ŁAWRYNOWICZ-KACZMAREK – skarbnik

ALICJA JAGODA – sekretarz

URSZULA WOJCIECHOWSKA – członekKOMISJA REWIZYJNA
:

JOANNA BUDZIANOWSKA – przewodnicząca

BEATA WIECZOREK – sekretarz

JANUSZ GUTEK – członek