Regulamin odpłatności za pobyt dziecka w placówkach

Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem od 1 września 2018r. zostanie wprowadzona odpłatność za pobyt dzieci w placówkach prowadzonych przez Stowarzyszenie.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem odpłatności za pobyt dziecka w placówkach prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem wraz z umową przyjęcia dziecka do placówki.
Zarząd Stowarzyszenia