Szkolenia

Autyzm naukowo i w literaturze

Dla kogo - nauczycieli przedszkoli, szkół, terapeutów, rodziców, pielęgniarek, lekarzy POZ, pracowników socjalnych.

Na szkoleniu:

 1. zrozumiesz, czym jest autyzm i zaburzenia pokrewne;
 2. dowiesz się kto wymyślił autyzm;
 3. ile autystycznych osób jest wśród nas;
 4. ile geniuszu jest w sawancie;

Program szkolenia:

 1. Zagadnienia terminologiczne- autyzm, zespół Aspergera i inne całościowe zaburzenia rozwoju, klasyfikacja chorób ICD 10
 2. Historia badań nad autyzmem
 3. Przyczyny
 4. Epidemiologia
 5. Objawy osiowe wg ICD 10
 6. Diagnoza różnicująca poszczególne zaburzenia F. 84
 7. Współwystępowanie upośledzenia umysłowego i chorób neurologicznych

Informacje dodatkowe: szkolenie może być realizowane w trybie otwartym- skierowane do osób indywidualnych zainteresowanych tą tematyką oraz zamkniętym- na terenie placówki zamawiającej szkolenie (szkoły, przedszkola, ośrodki szkolno- wychowawcze, poradnie psychologiczno- pedagogiczne, poradnie zdrowia psychicznego, ośrodki pomocy społecznej). W szkoleniu wykorzystywane są różne techniki multimedialne, uczestnicy dostają materiały szkoleniowe.

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych

Liczba uczestników: do 15 osób, z wyłączeniem szkoleń zamkniętych (liczba do ustalenia)

Prowadzący: mgr Alicja Jagoda, mgr Izabella Olszewska


Autyzm a zmysłowe postrzeganie świata

Dla kogo: nauczycieli przedszkoli, szkół, terapeutów, rodziców, pielęgniarek, pracowników socjalnych.

Na szkoleniu:

 1. poznasz definicje zaburzeń sensorycznych;
 2. dowiesz się:
  1. dlaczego warto przyglądać się ziarenkom piasku;
  2. jak zapamiętuje autysta;
  3. który kolor jest jadalny;
  4. co możesz zrobić w domu, aby twoje dziecko lepiej poczuło i zrozumiało świat.

Program szkolenia:

 1. Zaburzenia sensoryczne- definicja, opis funkcjonowania poszczególnych modalności.
 2. Warsztaty- jak osoba z autyzmem poznaje świat?
 3. Metody redukujące deficyty w zakresie funkcjonowania zmysłów: Integracja Sensoryczna, Snozelen, rehabilitacja ruchowa, trening słuchowy A.Tomatisa.
 4. Terapia zmysłów w „wydaniu domowym”.

Informacje dodatkowe: szkolenie może być realizowane w trybie otwartym- skierowane do osób indywidualnych zainteresowanych tą tematyką oraz zamkniętym- na terenie placówki zamawiającej szkolenie (szkoły, przedszkola, ośrodki szkolno- wychowawcze, poradnie psychologiczno- pedagogiczne, poradnie zdrowia psychicznego, ośrodki pomocy społecznej). W szkoleniu wykorzystywane są różne techniki multimedialne, uczestnicy dostają materiały szkoleniowe.

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych

Liczba uczestników: do 15 osób, z wyłączeniem szkoleń zamkniętych (liczba do ustalenia)

Prowadzący: mgr Luiza Kaczmarczyk, mgr Izabella Olszewska, mgr Alicja Jagoda


Autyzm między ludźmi. Emocjonalność osób z autyzmem.

Dla kogo: nauczycieli przedszkoli, szkół, terapeutów, rodziców, pielęgniarek, pracowników socjalnych.

Na szkoleniu:

 1. zobaczysz, poczujesz, zrozumiesz świat emocji;
 2. zrozumiesz, że autyści czują tak samo, lecz interpretują to, co czują inaczej;
 3. dostaniesz praktyczne wskazówki, jak poprawić funkcjonowanie autysty w społeczeństwie;

Program szkolenia:

 1. Omówienie objawów osiowych w kontekście funkcjonowania społecznego osoby z autyzmem i Zespołem Aspergera.
 2. Teorie przyczyn w relacjach interpersonalnych- teoria umysłu, teoria centralnej koherencji, teoria neuronów lustrzanych.
 3. Typy osobowościowe w populacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
 4. Jak nauczyć osobę z autyzmem czytać umysł drugiego człowieka? Treningi rozpoznawania emocji, Personal Bubble.
 5. Jak nauczyć społeczeństwo czytać umysł osoby autystycznej?

Informacje dodatkowe: szkolenie może być realizowane w trybie otwartym- skierowane do osób indywidualnych zainteresowanych tą tematyką oraz zamkniętym- na terenie placówki zamawiającej szkolenie (szkoły, przedszkola, ośrodki szkolno- wychowawcze, poradnie psychologiczno- pedagogiczne, poradnie zdrowia psychicznego, ośrodki pomocy społecznej). W szkoleniu wykorzystywane są różne techniki multimedialne, uczestnicy dostają materiały szkoleniowe.

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych

Liczba uczestników: do 15 osób, z wyłączeniem szkoleń zamkniętych (liczba do ustalenia)

Prowadzący: mgr Alicja Jagoda, mgr Izabella Olszewska


Autyzm w rodzinie

Dla kogo: rodziców i opiekunów osób z autyzmem, nauczycieli przedszkoli, szkół, terapeutów, pielęgniarek, pracowników socjalnych.

Na szkoleniu:

 1. dowiesz się, jak autyzm wpływa na funkcjonowanie całej rodziny;
 2. zapoznasz się z rodzajami zachowań trudnych i sposobami radzenia sobie z nimi;
 3. zorientujesz się w możliwości systemowego wspierania rodzin;

Program szkolenia:

 1. Moje dziecko ma diagnozę i co dalej?
 2. Wpływ autyzmu na postawy rodzicielskie, rodzeństwo, pozostałych członków rodziny
 3. Trudności w codziennym funkcjonowaniu- menu, sen, samodzielność, agresja, autoerotyka, czas wolny
 4. Systemowe wsparcie rodzin

Informacje dodatkowe: szkolenie może być realizowane w trybie otwartym- skierowane do osób indywidualnych zainteresowanych tą tematyką oraz zamkniętym- na terenie placówki zamawiającej szkolenie (szkoły, przedszkola, ośrodki szkolno- wychowawcze, poradnie psychologiczno- pedagogiczne, poradnie zdrowia psychicznego, ośrodki pomocy społecznej). W szkoleniu wykorzystywane są różne techniki multimedialne, uczestnicy dostają materiały szkoleniowe.

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych

Liczba uczestników: do 15 osób, z wyłączeniem szkoleń zamkniętych (liczba do ustalenia)

Prowadzący: mgr Alicja Jagoda, mgr Izabella Olszewska


Autyzm a zachowania trudne

Dla kogo: rodziców i opiekunów osób z autyzmem, nauczycieli przedszkoli, szkół, terapeutów, pielęgniarek, pracowników socjalnych.

Na szkoleniu:

 1. dowiesz się, co może utrudniać codzienność rodziny i autysty w domu i szkole;
 2. poznasz sposoby radzenia sobie z zachowaniami trudnymi;

Program szkolenia:

 1. Definicja zachowań trudnych.
 2. Rodzaje i przyczyny zachowań trudnych.
 3. Jak sobie radzić z zachowaniami niepożądanymi?

Informacje dodatkowe: szkolenie może być realizowane w trybie otwartym- skierowane do osób indywidualnych zainteresowanych tą tematyką oraz zamkniętym- na terenie placówki zamawiającej szkolenie (szkoły, przedszkola, ośrodki szkolno- wychowawcze, poradnie psychologiczno- pedagogiczne, poradnie zdrowia psychicznego, ośrodki pomocy społecznej). W szkoleniu wykorzystywane są różne techniki multimedialne, uczestnicy dostają materiały szkoleniowe.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych

Liczba uczestników: do 15 osób, z wyłączeniem szkoleń zamkniętych (liczba do ustalenia)

Prowadzący: mgr Izabella Olszewska, mgr Alicja Jagoda


Autyzm w szkole

Dla kogo: nauczycieli przedszkoli, szkół, terapeutów, rodziców i opiekunów osób z autyzmem, pielęgniarek, pracowników socjalnych.

Na szkoleniu:

 1. dowiesz się, dlaczego dziecko z autyzmem może inaczej funkcjonować niż jego rówieśnicy;
 2. poznasz zasady „architektury” wnętrz dla autystów;
 3. dowiesz się, z jakimi trudnościami borykają się uczniowie z diagnozą autyzmu;
 4. dostaniesz realną pomoc w konstruowaniu indywidualnych programów;

Program szkolenia:

 1. Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole masowej: opis funkcjonowania w odniesieniu do objawów osiowych.
 2. Organizacja miejsca nauki i wypoczynku.
 3. Trudności w nabywaniu wiedzy i umiejętności z poszczególnych przedmiotów.
 4. Konstruowanie IPET-ów .

Informacje dodatkowe: szkolenie może być realizowane w trybie otwartym- skierowane do osób indywidualnych zainteresowanych tą tematyką oraz zamkniętym- na terenie placówki zamawiającej szkolenie (szkoły, przedszkola, ośrodki szkolno- wychowawcze, poradnie psychologiczno- pedagogiczne, poradnie zdrowia psychicznego, ośrodki pomocy społecznej). W szkoleniu wykorzystywane są różne techniki multimedialne, uczestnicy dostają materiały szkoleniowe.

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych

Liczba uczestników: do 15 osób, z wyłączeniem szkoleń zamkniętych (liczba do ustalenia)

Prowadzący: mgr Izabella Olszewska, mgr Alicja Jagoda


Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w systemie szkolnym

Dla kogo: dyrektorów placówek oświatowych publicznych i niepublicznych, nauczycieli przedszkoli, szkół, terapeutów, rodziców.

Na szkoleniu:

 1. uzupełnisz wiedzę z zakresu prawa oświatowego w dziedzinie kształcenia specjalnego;
 2. dowiesz się, jak prawo oświatowe reguluje możliwości nauki dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera;
 3. podpowiemy, jak można organizować edukację i terapię dla dzieci i młodzieży z autyzmem, bo robimy to dobrze już ponad 16 lat;

Program szkolenia:

 1. Wybrane akty prawa oświatowego regulujące sytuację szkolną dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera
 2. Formy realizacji obowiązku przedszkolnego i szkolnego
 3. Bank dobrych rozwiązań- jak funkcjonują nasze placówki, nasze akty prawne
 4. Organizacja kształcenia dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera w kontekście deficytów rozwojowych

Informacje dodatkowe: szkolenie może być realizowane w trybie otwartym- skierowane do osób indywidualnych zainteresowanych tą tematyką oraz zamkniętym- na terenie placówki zamawiającej szkolenie (szkoły, przedszkola, ośrodki szkolno- wychowawcze, poradnie psychologiczno- pedagogiczne, poradnie zdrowia psychicznego, ośrodki pomocy społecznej). W szkoleniu wykorzystywane są różne techniki multimedialne, uczestnicy dostają materiały szkoleniowe.

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych

Liczba uczestników: do 15 osób, z wyłączeniem szkoleń zamkniętych (liczba do ustalenia)

Prowadzący: mgr Ewa Przybylska, mgr Małgorzata Najdek


Wspomaganie rozwoju mowy i zdolności komunikacyjnych u dzieci z autyzmem.

Dla kogo: logopedów, rodziców, pedagogów pracujących z dziećmi z autyzmem.

Na szkoleniu uczestnik:

 1. nauczy się obserwować zachowania komunikacyjne dziecka z autyzmem;
 2. nabędzie umiejętności rozwijania kompetencji komunikacyjnych i językowych dziecka z autyzmem;
 3. pozna wspierające techniki oddziaływań rozwijających komunikację dziecka z autyzmem;
 4. pozna, jak dostosować istniejące metody komunikacji alternatywnej do możliwości dziecka z autyzmem;

Program szkolenia:

Dzień pierwszy

 1. Zaburzenia rozwoju komunikowania się i mowy dziecka z autyzmem.
 2. Obserwacja logopedyczna dziecka z autyzmem.
 3. Podejście terapeutyczne dziecka z autyzmem
 4. Strukturyzacja i wizualizacja informacji jako wsparcie komunikowania się dziecka z autyzmem.
 5. Studium przypadku.
 6. Kompleksowe wspomaganie rozwoju mowy i funkcji poznawczych u dzieci z autyzmem.

Dzień drugi

 1. Co to jest AAC?
 2. Wykorzystanie alternatywnych i wspomagających metod komunikowania się w terapii osób z autyzmem.
 3. Studium przypadku.

Informacje dodatkowe: szkolenie może być realizowane w trybie otwartym- skierowane do osób indywidualnych zainteresowanych tą tematyką oraz zamkniętym- na terenie placówki zamawiającej szkolenie (szkoły, przedszkola, ośrodki szkolno- wychowawcze, poradnie psychologiczno- pedagogiczne, poradnie zdrowia psychicznego, ośrodki pomocy społecznej). W szkoleniu wykorzystywane są różne techniki multimedialne, uczestnicy dostają materiały szkoleniowe.

Czas trwania: 12 godzin dydaktycznych

Liczba uczestników: do 15 osób, z wyłączeniem szkoleń zamkniętych (liczba do ustalenia)

Prowadzący: mgr Joanna Dziurleja, mgr Sylwia Romanowska-Konieczny, mgr Małgorzata Najdek