Grupa wsparcia dla rodzin

Wsparcie dla rodzin osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem realizuje ideę systemowego wspierania rodzin osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Udzielana pomoc mieści się w następujących obszarach:

  • Grupa wsparcia dla rodzin
  • Psychoterapia indywidualna
  • Psychoterapia grupowa
  • Psychoedukacja
  • Wsparcie kompetencji wychowawczych rodziców/ opiekunów prawnych
  • Pomoc socjalno- prawna

Obecnie w Stowarzyszeniu funkcjonuje Grupa Wsparcia dla rodzin osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Grupa zawiązała się w listopadzie 2013 r. i ma charakter otwarty.

Spotkania odbywają się w każdą środę w godzinach od 14-16 w siedzibie Stowarzyszenia.

Osoby chętne zapraszamy do kontaktu telefonicznego z siedzibą Stowarzyszenia. Pomoc członkom naszego Stowarzyszenia udzielana jest nieodpłatnie.