Grupa wsparcia dla dzieci i młodzieży

GRUPA WSPARCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZESPOŁEM ASPERGERA

Pewne działania podejmowane w Ośrodku nie zawsze mieszczą się w sztywnych ramach systemu edukacyjnego. Ze względu na terapeutyczny charakter tej placówki, opieką obejmowane są więc te dzieci i młodzież, którym trudno otrzymać specjalistyczną pomoc w szkołach publicznych. Kadra terapeutyczna Ośrodka proponuje im wsparcie w grupie terapeutycznej.

 

Zarys powstania grupy wsparcia

Początki istnienia grupy przypadają na rok szkolny 2006/2007, kiedy dwóch chłopców z zespołem Aspergera, przychodzących na zajęcia terapeutyczne nauczyciel prowadzący połączył w mini oddział. Zajęcia polegały głównie na wymianie informacji między chłopcami na temat zainteresowań, rodziny, ulubionych zabaw, spędzania czasu wolnego. Chłopcy nie potrafili wyjść w rozmowie, a raczej monologu poza temat swoich zainteresowań. Małymi krokami tworzyli swój wspólny świat. Począwszy od gier planszowych, gdzie w sposób konkretny uczyli się reguł, kolejności działania, osiągania satysfakcji z wygranej, doszli do rozmów o swoich problemach i uczuciach im towarzyszących. W grupie dominują chłopcy z zespołem Aspergera (w ostatnim roku dołączyła do tego męskiego grona jedna dziewczynka) funkcjonujący na różnych poziomach rozwoju społecznego i reprezentujący odmienne osobowości. Systematyczność spotkań i działań sprawiła, że są skłonni do podejmowania wspólnych działań. Staramy się, aby uczestnicy czuli się bardzo swobodnie i dlatego często na zajęciach gości rodzeństwo naszych podopiecznych. Podopieczni wychodzą z propozycjami zaproszenia siostry lub brata i wspólnie uczestniczą w procesie rozwijania kompetencji społecznych.

 

Główne cele działania grupy

W momencie zwiększenia się liczby uczestników grupy, należało dokładnie przemyśleć plan działania i dostosować go do indywidualnych potrzeb i jednocześnie potrzeb grupy. Najpierw jednak przyjęliśmy cele, które w trakcie kolejnych spotkań realizowane byłyby w sposób niewymuszony, a dający satysfakcję obu stronom interakcji.

Dlatego postawiliśmy na:

 • Nabywanie przez uczestników umiejętności bycia z drugą osobą, współpracy z grupą (budowanie pozytywnego obrazu siebie, rozwijanie empatii i nauka współpracy i wspólnej zabawy, pielęgnowanie znajomości, zwiększanie zdolności do nawiązywania kontaktów interpersonalnych).
 • Zwiększanie kompetencji do skutecznej komunikacji to nawiązanie kontaktu z dziećmi, nawiązywanie dialogu, umiejętność słuchania rozmówcy.
 • Umacniać poczucie własnej wartości poprzez budowanie pozytywnego obrazu siebie, pomaganie innym.
 • Rozwijanie umiejętności identyfikowania i nazywania emocji oraz rozumienia ich sytuacyjnego kontekstu, zmniejszanie napięć i niepokoju psychofizycznego, umiejętność panowania nad swoimi emocjami, rozumienie mowy ciała.

Dążymy do tego, aby dzieci potrafiły odnaleźć się w środowisku lokalnym, grupie rówieśniczej, rodzinie i akceptowały rodzeństwo.

 

Efekty pracy

Po kilku latach spotkań możemy z całą pewnością stwierdzić, że ta grupa odniosła sukces. Jest jedyną tego rodzaju usługą terapeutyczną na terenie naszego miasta i okolic. Ściśle uwzględnia specyfikę autyzmu i zespołu Aspergera u osób bez deficytów intelektualnych. Co się udało?

 • Dzieci i młodzież bardzo chętnie przychodzą na zajęcia, zauważają, gdy brakuje któregoś kolegi, pytają, dlaczego go nie ma.
 • Coraz chętniej i aktywniej uczestniczą w zajęciach.
 • Przełamują swoje słabości (dotykanie płynnych, nieprzyjemnych w dotyku materii).
 • Nawiązują rozmowę z kolegami i nie tylko na tematy obsesyjne.
 • Mówią o swoich marzeniach, o swoich słabościach i mocnych stronach.
 • Poprawie uległ stosunek z rodzeństwem, zapraszają rodzeństwo na zajęcia.
 • Dzieci same dokonują korekty niewłaściwych zachowań kolegów, potrafią je nazwać.