Bibliografia

 BIBLIOGRAFIA POLSKOJĘZYCZNA

1.      Affolter F. : Spostrzeganie, rzeczywistość, język. WSiP, Warszawa 1997

2.      Autyzm. Tematy 296

3.      Baron- Cohen S., Bolton P. 1999. Autyzm. Fakty. Kraków: KTA Oddział w Krakowie

4.      Błeszyński J., Mowa i język dzieci z autyzmem, WSP, Słupsk 1998

5.      Bobkowicz- Lewartowska L.: Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000

6.      Brauner A. i F. Dziecko zagubione w rzeczywistości. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1988

7.      Mc Candless J., Dzieci z głodującymi mózgami. Przewodnik terapii medycznych dla chorób spektrum autyzmu, Warszawa 2007

8.      Copeland: Z miłości do Ani. Fundacja Synapsis, Warszawa 1998

9.      Delacato C. H.: Dziwne i niepojęte. Autystyczne dziecko. Fundacja Synapsis, Warszawa 1995

10. Gagelmann H.: Kaj się znowu śmieje, Iskry, Warszawa 1998

11. Gałkowski T., Kossewska J. (red.): Autyzm wyzwaniem naszych czasów. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000

12. Gałkowski T.: Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym., Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995

13. Grandin T., Scariano M.M.; Byłam dzieckiem autystycznym. Wydawnictwo Naukowe PWN, Wrocław 1995

14. Grandin T., Myślenie obrazami.Fraszka Edukacyjna 2005

15. Hart Ch.: Przewodnik dla rodziców dzieci autystycznych. Fundacja im. Wojtka Wadowskiego, Łódź 1995

16. Haddon M., Dziwny przypadek psa nocną porą. Świat Książki, Warszawa 2004

17. Ignatowicz Ł.: Autyzm wczesnodziecięcy- problemy kliniczne, diagnostyczne i terapeutyczne. Klinika Pediatryczna Vol.2, No 4

18. Jackson L., Świry, dziwadła i Zespół Aspergera. Fraszka edukacyjna, Warszawa 2005

19. Jaklewicz H.: Autyzm wczesnodziecięcy. GWP, Gdańsk 1993

20. Kaufman B. N.: Przebudzenie naszego syna. Zwycięstwo miłości nad chorobą. Fundacja Synapsis, Warszawa 1994

21. Kaufman B. N.: Uwierzyć w cud. Fundacja Synapsis, Warszawa 1995

22. Kirejczyk K., Z zagadnień oligofrenii dziecięcej, Warszawa 1967

23. Lovaas I.O., Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1993

24. Maas V. Uczenie się przez zmysły, Warszawa 1998

25. Mała Encyklopedia Medycyny, PWN, Warszawa 1990, 3 tomy

26. Markiewicz K., Możliwości komunikacyjne dzieci autystycznych. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004

27. Nęcka E., Inteligencja, Gdańsk 2003

28. Odowska- Szlachcic B., Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy dzieci  uszkodzeniami układu nerwowego

29. Olechnowicz H., Wokół autyzmu. Fakty, skojarzenia, refleksje. WSiP, Warszawa 2004

30. Pisula E., Autyzm u dzieci. Diagnoza, klasyfikacja, etiologia, Warszawa 2000

31. Pisula E., Autyzm i przywiązanie. Studia nad interakcjami dzieci z autyzmem i ich matek. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003

32. Pisula E., Małe dziecko z autyzmem. Diagnoza i terapia. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

33. Psychiatria dzieci i młodzieży pod red. I. Namysłowskiej, Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2004- 2011

34. Psychologia rozwoju człowieka, pod  red. H. Napierała, J. Trempała

35.  Randall P., Parker J., Autyzm- jak pomoc rodzinie. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002

36. Schopler E., Lansing M., Waters, Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1991

37. Schopler E., Reichler R.J., Bashford A.,Lansing M.D.,Marcus l.M., Profil psychoedukacyjny.,Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1995

38. Schopler E., Reichler R.J., Lansing M., Techniki nauczania dla rodziców oraz profesjonaistów. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1995

39. Terapia i edukacja osób z autyzmem, pod red. D. Danielewicz i E. Pisuli

40. Williams D., Nikt nigdzie. Fraszka edukacyjna, Warszawa 2005

41. Winczura B., Dziecko z autyzmem. Terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu. Impuls, Kraków 2008

42. Zabłocki J. K., Autyzm. Seria: Podstawy pedagogiki rewalidacyjnej. Wydawnictwo Naukowe NOVUM sp z o.o., Płock 2002